Todos un e iguais

Consello Escolar

Trátase do órgano de goberno colexiado representativo da comunidade educativa. Exerce as súas funcións no respecto aos dereitos dos pais, profesores, persoal de administración e servizos, alumado e Institución Titular.

Membros

Directora - Presidenta


 • Beatriz Fernández Uría

Representantes da Entidade Titular


 • Xefa de estudos: Yolanda Fiallega Gómez
 • Administrador: Manuel González Alonso
 • Consiliario: Antonio Valín Valdés

Representantes dos pais e nais


 • José Manuel Pardiñas Vega
 • Berta Barreira Botana
 • Elena Rodil Díaz
 • Cristina Fraga Moscoso

Representantes do persoal de administración e servizos


 • Monsterrat Cuesta López

Representantes do profesorado


 • Mar Castro Eiras
 • Brais Paz Díaz
 • Javier Ponte Varela
 • Francisca Díaz Alonso

Representantes do alumnado


 • Máximo A. Gutiérrez López
 • Carmen Perales Barreira
Correo
Llamada
Asignación
Acerca de
Instagram