Todos un e iguais

LIBROS DE TEXTO 2023/2024

O colexio ofrece ás súas familias o servizo de reserva e entrega de libros de texto. Para iso anualmente publícase a listaxe de textos necesarios para o curso seguinte.

O centro encárgase de repartir os libros, previamente reservados, directamente ás familias, ofrecendo un servizo rápido e cómodo para todos. Coa entrada en vigor da nova Lei do fondo solidario de libros de texto para as etapas de primaria e secundaria, o colexio actuará de intermediario entre a Xunta de Galicia e as familias, facilitando a entrega e devolución dos libros prestados pola administración e inculcando aos seus alumnos o valor de coidar os libros para que poidan ser usados por outros compañeiros nos cursos seguintes.

4º INFANTIL

ÁREA OU MATERIA

TÍTULO, EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Proxecto Nivel 1

A HORTA 3.0

978-84-9185-095-3

Galego

Proxecto Nivel 1

OS DINOSOUROS 3.0

978-84-9185-053-3

Galego

Pr. de ciclo Nivel 1

VINCENT VAN GOGH 3.0

978-84-9185-064-9

Galego

Lecto-escritura Nivel 1

LECTO +

978-84-680-5822-1 

Castelán

Matemáticas 3 AÑOS

MATE +

978-84-680-6391-1

Castelán


5º INFANTIL

ÁREA   OU MATERIA

TÍTULO,   EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Proxecto Nivel 2

A HORTA 3.0

978-84-9185-097-7 

Galego

Proxecto Nivel 2

OS DINOSAUROS 3.0

978-84-9185-089-2

Galego

Pr. de ciclo Nivel 2

VINCENT VAN GOGH 3.0

978-84-9185-087-8 

Galego

Lectoescritura Nivel 2

LECTO +

978-84-680-5826-9

Castelán

Lectoescritura Nivel 3

LECTO +

978-84-680-5823-8

Castelán

Matemáticas 4 AÑOS

MATE +

978-84-680-5905-1

Castelán

6º INFANTIL

ÁREA   OU MATERIA

TÍTULO,   EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Proxecto Nivel 3

A HORTA 3.0 

978-84-9185-100-4

Galego

Proxecto Nivel 3

OS DINOSAUROS 3.0

978-84-9185-072-4

Galego

Pr. de ciclo Nivel 3

VINCENT VAN GOGH 3.0

978-84-9185-093-9 

Galego

Lectoescritura Nivel 4

LECTO +

978-84-680-5825-2 

Castelán

Lectoescritura  Nivel 5

LECTO +

978-84-680-5828-3 

Castelán

Matemáticas 5 AÑOS

MATE +

978-84-680-5907-5 

Castelán1º PRIMARIA

ÁREA   OU MATERIA

TÍTULO,   EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Lingua castelá

1PRI LENGUA PRIMEROS PASOS Pauta
Construyendo mundos. Santillana 2023

978-84-144-0758-5

Castelán

Lecturas

Itinerarios de lectura 1X8
Ocho libros en uno - Santillana 2022

978-8468067933

Castelán

Lingua galega

1PRI LINGUA Construíndo mundos (1-1) Obradoiro- 2022

978-84-9185-399-2

Galego

Lingua galega

1PRI LINGUA Construíndo mundos (1-2) Obradoiro- 2022

978-84-9185-532-3

Galego

Matemáticas

1 PRI MATEMATICAS Construyendo mundos Mochila Ligera
Santillana- 2022 4

978-84-680-7131-2 

Castelán

C. Sociais

1PRI CC. SOCIAIS Construíndo mundos
Santillana- 2022

978-84-9185-414-2  

Galego

Relixión

1PRI RELIGION CATOLICA
Construyendo mundos - Santillana 2022

978-84-680-7142-8

Castelán

Proxecto competencial

Nivel I ESCUELA SALUDABLE

978-84-680-5018-8

Castelán

Música

1PRI MUSICA NOVO TIROLIRO Construíndo mundos  Obradoiro

978-84-9185-401-2

Galego

C. Naturais

1PRI CC. DA NATUREZA Construíndo mundos
Santillana 2022

978-84-9185-411-1  

Galego 

Inglés

GO FAR! 1 STUDENT’S PACK (RICHMOND)

978-84-668-3653-1

Inglés

2º PRIMARIA

ÁREA OU MATERIA

TÍTULO, EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Lingua castelá

2PRI LENGUA Mochila Ligera Construíndo mundos Santillana 2023

978-84-144-0762-2

Castelán

Lingua galega

2PRI LINGUA Construíndo mundos Obradorio 2023

978-84-9185-675-7

Galego

Matemáticas

2PRI MATEMATICAS Mochila Ligera Construyendo mundos Santillana

978-84-144-0763-9

Castelán

C. Sociais

2PRI CIENCIAS SOCIAIS Construíndo mundos Obradoiro 2023

978-84-9185-696-2

Galego

Relixión

2PRI Religión católica Construyendo mundos Santillana 2023

78-84-144-0796-7 

Castelán

Música

2PRI MUSICA NOVO  TIROLIRO Construíndo mundos Obradoiro 2023

978-84-9185-700-6

Galego

Lectura

2PRI LECTURAS ITINERARIOS DE LECTURA 1x8 Ocho libros en uno Santillana 2023

978-84-680-8161-8

Castelán

C. Naturais

2PRI CIENCIAS DA NATUREZA Construíndo mundos Obradoiro 2023

978-84-9185-694-8

Galego 

Inglés

GO FAR! 2 STUDENT´S PACK Richmond 2023

978-84-668-3654-8

Inglés

3º PRIMARIA

ÁREA OU MATERIA

TÍTULO, EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Matemáticas

3PRI MATEMATICAS Construyendo mundos Mochila Ligera - Santillana 2022

978-84-680-7136-7

Castelán

C. Sociais

3PRI CC. SOCIAIS Construíndo mundos
Obradoiro 2022

978-84-9185-416-6  

Galego

C. Naturais

3PRI CC. DA NATUREZA Construíndo mundos  
Obradoiro - 2022

978-84-9185-410-4  

Galego

Lingua Galega

3PRI LINGUA Construíndo mundos
Obradoiro - 2022

978-84-9185-409-8  

Galego

Lingua Castelá

3PRI LENGUA Construyendo mundos
Mochila Ligera
Santillana 2022

978-84-680-7201-2  

Castelán

Relixión

3PRI RELIGION CATOLICA Construyendo mundos
Santillana 2022

978-84-680-7143-5  

Castelán

Proxecto competencial

Nivel II ESCUELA SALUDABLE Santillana 2019

978-84-680-5026-3

Castelán

Inglés

GO FAR! 3 STUDENT'S PACK
Richmond- 2022

978-84-668-3655-5  

Inglés

Inglés

GO FAR! 3 ACTIVITY PACK
Richmond- 2022

978-84-668-3663-0  

Inglés 

Música

3PRI MUSICA NOVO TIROLIRO Construíndo mundos - Obradoiro 2022

978-84-9185-404-3

Galego


4º PRIMARIA

ÁREA OU MATERIA

TÍTULO, EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Matemáticas

4PRI MATEMATICAS Construyendo mundos Santillana 2023

978-84-144-0769-1

Castelán

C. Sociais

4PRI CC. SOCIAIS Construíndo mundos Obradoiro - 2023

978-84-9185-698-6

Galego

C. Naturais

4PRI CC. DA NATUREZA Construíndo mundos Obradoiro - 2023

978-84-9185-692-4

Galego

Lingua galega

4PRI LINGUA Construíndo mundos Obradoiro - 2023

978-84-9185-705-1

Galego

Lingua castelá

4PRI LENGUA Construyendo mundos Santillana

978-84-144-0738-7

Castelán

Relixión

4PRI Religión católica Construyendo mundos Santillana

978-84-144-4845-8

Castelán

Inglés

GO! 4 ACTIVITY PACK RICHMOND 2022

978-84-668-3664-7

Inglés

Inglés

GO! 4 STUDENT'S PACK RICHMOND 2022

978-84-668-3656-2

Inglés

Música

4PRI MUSICA NOVO TIROLIRO Construíndo mundos
Obradoiro 2023

978-84-9185-674-0

Galego


5º PRIMARIA

ÁREA   OU MATERIA

TÍTULO,   EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Matemáticas

5PRI MATEMATICAS
Construyendo mundos Mochila Ligera
Santillana 2022

978-84-680-7140-4  

Castelán

C. Sociais

5PRI CC. SOCIAIS
Construíndo mundos
Obradoiro 2022

978-84-9185-415-9  

Galego

C. Naturais

5PRI CC. DA NATUREZA
Construíndo mundos
Santillana 2022

978-84-9185-407-4

Galego

Lingua galega

5PRI LINGUA
Construíndo mundos
 Obradoiro- 2022

978-84-9185-412-8

Galego

Lingua castelá

5PRI LENGUA
Construyendo mundos Mochila Ligera
Santillana 2022

978-84-680-7200-5

Castelán

Relixión

5PRI RELIGION CATOLICA
Construyendo mundos
Santillana 2022

978-84-680-7145-9

Castelán

Inglés

GO FAR! 5 STUDENT'S PACK
Richmond- 2022

978-84-668-3657-9

Inglés

Inglés

GO FAR! 5 ACTIVITY PACK
Richmond- 2022

978-84-668-3665-4

Inglés 

Proxecto competencial

Nivel III ESCUELA SALUDABLE Santillana 2019

978-84-680-5029-4

Castelán


6º PRIMARIA

ÁREA OU MATERIA

TÍTULO, EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Matemáticas

6PRI MATEMATICAS Construyendo mundos Santillana

978-84-144-0772-1

Castelán

C. Sociais

6PRI CC. SOCIAIS Construíndo mundos Obradoiro 2023

978-84-9185-693-1

Galego

C Naturais

6PRI CC. DA NATUREZA Construíndo mundos Obradoiro 2023

978-84-9185-669-6

Galego

Lingua galega

6PRI LINGUA Construíndo mundos Obradoiro 2023

978-84-9185-727-3

Galego

Lingua castelá

6PRI LENGUA  Construyendo mundos Santillana

978-84-144-0747-9

Castelán

Valores éticos

6PRI VALORES CÍVICOS E ÉTICOS Obradoiro 2023

978-84-9185-534-7

Galego

Inglés

GO! 6 ACTIVITY PACK RICHMOND

978-84-668-3666-1

Inglés

Inglés

GO! 6 STUDENT'S PACK RICHMOND

978-84-668-3658-6

Inglés

Relixión

6PRI RELIXIÓN CATÓLICA Construyendo mundos Santillana 2023

978-84-144-0276-4

Castelán


1º ESO

ÁREA OU MATERIA

TÍTULO, EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Matemáticas

MATEMATICAS 22
Revuela- 2022- SM

9788413928494

Castelán

Bioloxía e xeoloxía

BIOLOXÍA e XEOLOXÍA 22
Revuela 2022- SM

9788498548976

Galego

Xeografía e Historia

Xeografía e Historia   1° ESO
BAÍA EDICIÓNS

978-84-9995-000-6

Galego

Lingua galega e literatura

LINGUA E LITERATURA GALEGA 1º  ESO BAÍA EDICIÓNS

978-84-9995-167-6

Galego

Lingua castelá e literatura

LENGUA Y LITERATURA.
Construyendo mundos.
SANTILLANA 2022

978-84-680-4933-5

Castelán

Relixión

1º ESO RELIGIÓN CATÓLICA EDEN 22
Revuela 2022 SM

9788411201131

Castelán

Proxecto competencial

PROYECTOS DE APRENDIZAJE SERVICIO - SALUD Y BIENESTAR ECOS - SANTILLANA

978-84-680-5948-8

Castelán

Inglés

Now you!1 Student´s pack
Richmond- 2020

978-84-668-3094-2

Inglés

Inglés

Now you! 1 Workbook pack
Richmond- 2020

978-84-668-2565-8

Inglés

Francés

TRANSIT 1 livre de l'élève
Santillana Français 2022

978-84-9049-448-6

Francés

Francés

TRANSIT 1 Cahier d'éxercices
Santillana Français 2022

978-84-9049-449-3

Francés 

2º ESO

ÁREA OU MATERIA

TÍTULO, EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Matemáticas

MATEMATICAS Revuela SM

978-84-9856-218-7

Castelán

Física y química

FISICA Y QUIMICA Operación mundo Anaya

9788414329214

Castelán

Lingua castelá e literatura

LENGUA Y LITERATURA Construyendo mundos Santillana

9788414407455

Castelán

Lingua e literatura galega

Lingua e literatura galega. 2º ESO
Baía edicións

978-84-9995-194-2

Galego

Xeografía e Historia

Xeografía e Historia  2° ESO
Baía edicións

978-84-9995-198-0

Galego

Inglés

NOW YOU! 2 STUDENT´S PACK RICHMOND

978-84-668-2718-8

Inglés

Inglés

NOW YOU! 2 WORKBOOK PACK RICHMOND

978-84-668-2668-6

Inglés

2ª Lingua Estranxeira

TRANSIT 2 LIVRE DE L’ÉLÈVE
SANTILLANA FRANÇAIS 2022

9788490494509

Francés

2ª Lingua Estranxeira

TRANSIT 2 CAHIER D’ÉXERCICES
SANTILLANA FRANÇAIS 2022

9788490494516

Francés

Música

INTRODUCCION A LA MÚSICA ACORDES SANTILLANA

978-84-680-4943-4

Castelán 

Relixión

2º ESO RELIGIÓN CATÓLICA
EDEN Revuela  SM

9788498565034

Castelán

Proxecto Competencial

CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES Santillana 2022

978-84-680-7192-3

Castelán

3º ESO

ÁREA   OU MATERIA

TÍTULO,   EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Matemáticas

3 ESO MATEMÁTICAS 22
Revuela SM 2022

9788413928500

Castelán

Bioloxía e Xeoloxía

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 22
Revuela 2022 SM

9788498548945

Galego

Física y química

3ESO FISICA Y QUIMICA 22
Revuela SM 2022

9788413927862

Castelán

Xeografía e Historia

Xeografía e Historia 3º ESO
Baía edicións 2015

978-84-9995-170-6

Galego

Lingua galega e   literatura

LINGUA E LITERATURA GALEGA
3º ESO. Baía edicións 2015

978-84-9995-168-3

Galego

Lingua castelá e   literatura

3ESO LENGUA Y LITERATURA.
Construyendo mundos.
SANTILLANA 2022.

978-84-680-4950-2

Castelán

Inglés

Now you!3 Student´s pack
Richmond- 2020

978-84-668-2664-8

Inglés

Inglés

Now you! 1 Workbook pack
Richmond- 2020

978-84-668-2855-0

Inglés

Música

HISTORIA DE LA MÚSICA. Acordes
Santillana- 2022

978-84-680-4993-9

Castelán

Educación en valores cívicos e éticos

EDUCACIÓN EN VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS. Construyendo mundos.
Santillana 2022

978-84-680-7870-0

Castelán

Proxecto competencial

ACCION POR EL CLIMA ECOS - SANTILLANA

978-84-680-5947-1

Castelán

4º ESO - MATERIAS COMÚNS

ÁREA OU MATERIA

TÍTULO, EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Matemáticas A

MATEMÁTICAS A OPERACIÓN MUNDO ANAYA

978-84-143-2551-3

Castelán

Matemáticas B

MATEMÁTICAS B OPERACIÓN MUNDO ANAYA

978-84-143-2499-8

Castelán

Xeografía e Historia

Xeografía e Historia 4º ESO
BAÍA EDICIÓNS 2015

978-84-9995-199-7

Galego

Lingua galega e literatura

LINGUA E LITERATURA GALEGA
4º ESO. BAÍA EDICIÓNS 2015

978-84-9995-195-9

Galego

Lingua castelá e literatura

4ESO LENGUA Y LITERATURA CONSTRUYENDO MUNDOS SANTILLANA

9788468049991

Castelán

Inglés

SYNCHRONIZE 4 WORKBOOK & PROJECT LOG WITH DIGITAL WORKBOOK + ALK + GO PANGEA

9780194065641

Inglés 

Inglés

SYNCHRONIZE 4 STUDENT'S BOOK WITH DIGITAL STUDENT’S BOOK

9780194065979

Ingles

Proxecto Competencial

PROYECTOS DE APRENDIZAJE SERVICIO - IGUALDAD DE GENERO ECOS - SANTILLANA

978-84-680-5952-5

Castelán

4º ESO - MATERIAS OPTATIVAS

ÁREA OU MATERIA

TÍTULO, EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Bioloxía-Xeoloxía

4ESO BIOLOXIA E XEOLOXIA CONSTRUÍNDO MUNDOS SANTILLANA

9788491857259

Galego

Física-Química

4ESO FISICA Y QUIMICA OPERACIÓN MUNDO - ANAYA

978-84-143-2611-4

Castelán

Filosofía

4ESO FILOSOFIA SABER FACER

978-84-9972-607-6

Galego

POFF

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL 4º ESO (2023) – LOMLOE - EDITEX

9788411344852 

Castelán 

Tecnoloxía

TECNOLOGÍA 4.º ESO MCGRAW HILL

9788448639747

Castelán


Correo
Llamada
Asignación
Acerca de
Instagram