Todos un e iguais

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Colexio Martínez Otero

R/ Paco Maañon, 12
27780 Foz (LUGO)
Teléfono: 982 140028
Fax: 982 140046

 

 

 

ADMINISTRACIÓN

Manuel González Alonso

Manuel González Alonso

Correo electrónico: administración@martinezotero.es

DIRECCIÓN

Beatriz Fernández Uría

Beatriz Fernández Uría

Correo electrónico: direccion@martinezotero.es

SECRETARÍA

Patricia Fernández Fernández

Patricia Fernández Fernández

XEFATURA DE ESTUDOS

Yolanda Fiallega Gómez

Yolanda Fiallega Gómez

Correo electrónico: xefatura@martinezotero.es


 

Correo
Llamada
Asignación
Acerca de
Instagram