Todos un e iguais

Tenis de mesa - Sincronización e deportividade

O tenis de mesa é moi importante para o desenvolvemento psicomotriz dos nenos, pois debido á súa práctica estimúlase a coordinación. A soa asimilación das súas técnicas básicas, demanda un movemento coordinado das pernas, cintura, brazos e tronco.

Dentro dos beneficios do tenis de mesa para nenos destacan os atopados no plano psicolóxico. O tenis de mesa demanda unha concentración especial, así como a toma de decisións, en períodos de tempo fugaces. O adestramento incide no desenvolvemento das habilidades motrices específicas e o coñecemento de tácticas e estratexias do xogo. 

Adestradores

 

  • Javier Ponte Varela
  • Alejandro Villalba Loredo

Horarios

3º E 4º DE PRIMARIA

Luns

Mércores

16.10 - 17.00

16.10 - 17.00

5º E 6º DE PRIMARIA

Luns

Xoves

16.10 - 17.00

16.10 - 17.00

SECUNDARIA

Martes

Xoves

17.10 - 18.00

17.10 - 18.00Correo
Llamada
Asignación
Acerca de
Instagram