Todos un e iguais

Claustro de profesores

É o órgano propio de participación destes no colexio. Está integrado por todo o profesorado que presta servizo no centro.

Membros


Antonia Couto García

Antonia Couto García

Titora de 4º E. Infantil

Horario de atención Mércores de 16 a 17 h

Giovana López Teijeiro

Giovana López Teijeiro

Titora de 5º E. Infantil

Horario de atención Luns de 16 a 17 h

Vanessa González Fernández

Vanessa González Fernández

Titora de 6º E. Infantil

Horario de atención Mércores de 16 a 17 h

MªJosé Teijeiro Moreda

MªJosé Teijeiro Moreda

Titora de 1º E. Primaria

Horario de atención Mércores de 16 a 17 h

Francisca Díaz Alonso

Francisca Díaz Alonso

Titora de 2º E. Primaria

Horario de atención Mércores de 16 a 17 h

Esperanza Rodríguez Veiga

Esperanza Rodríguez Veiga

Titora de 3º E. Primaria

Horario de atención Martes de 16 a 17 h

Antonio Alonso Fraga

Antonio Alonso Fraga

Titor de 4º E. Primaria

Horario de atención Martes de 17 a 18 h

Alberto Méndez Yañez

Alberto Méndez Yañez

Titor de 5º E. Primaria

Horario de atención Mércores de 17 a 18 h

Alejandro Villalba Loredo

Alejandro Villalba Loredo

Titor de 6º E. Primaria

Horario de atención Mércores de 17 a 18 h

Mar Castro Eiras

Mar Castro Eiras

Titora de 1º ESO

Horario de atención Martes de 16 a 17 h

Lorena Longarela Rodríguez

Lorena Longarela Rodríguez

Titora de 2º ESO

Horario de atención Mércores de 16 a 17 h

Brais Paz Díaz

Brais Paz Díaz

Titor de 3º ESO

Horario de atención Martes de 17 a 18 h

Fátima Fernández Gómez

Fátima Fernández Gómez

Titora de 4º ESO

Horario de atención Martes de 16 a 17 h

Patricia Fernández Fernández

Patricia Fernández Fernández

Secretaria

Horario de atención Ver Secretaría

Beatriz Fernández Uría

Beatriz Fernández Uría

Directora

Horario de atención Ver Dirección

Yolanda Fiallega Gómez

Yolanda Fiallega Gómez

Xefa de estudos

Horario de atención Ver Xefatura de estudos

Normando Leivas Luaces

Normando Leivas Luaces

P.T. e A.L.

Horario de atención Previa cita a través do titor/a

Rubén Pérez Val

Rubén Pérez Val

Horario de atención Previa cita a través do titor/a

Sabela Pico Lombán

Sabela Pico Lombán

Horario de atención Previa cita a través do titor/a

Javier Ponte Varela

Javier Ponte Varela

Orientador

Horario de atención Previa cita a través do titor/a

Encarnación Rodríguez García

Encarnación Rodríguez García

Horario de atención Previa cita a través do titor/a

Antonio Valín Valdés

Antonio Valín Valdés

Horario de atención Previa cita a través do titor/a

Bruno Valle Yáñez

Bruno Valle Yáñez

Horario de atención Previa cita a través do titor/a

 

Correo
Llamada
Asignación
Acerca de
Instagram